Φούρνος αποστείρωσης

Ο φούρνος αποστείρωσης χρησιμοποιεί υψηλή θερμοκρασία και ξηρή θερμότητα για να οξειδώσει μικροοργανισμούς, να μετουσιώσει τις πρωτεΐνες και να προκαλέσει δηλητηρίαση λόγω συγκέντρωσης διηλεκτρικού. Μεταξύ αυτών, το κυτταρόπλασμα καταστρέφεται από την οξείδωση και οι μικροοργανισμοί σκοτώνονται. Επομένως, όλοι οι μικροοργανισμοί μπορούν να θανατωθούν μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο θέρμανσης.
+32 37 55 36 26
[email protected]
Telegram WhatsApp Instagram Facebook Signal