Βιοχημική Θερμοκοιτίδα

Η βιοχημική θερμοκοιτίδα που ισχύει για την προστασία του περιβάλλοντος, την υγεία και την πρόληψη επιδημιών, την επίβλεψη φαρμάκων, τη γεωργία και την κτηνοτροφία, τα υδρόβια προϊόντα και άλλες επιστημονικές έρευνες, κολέγια και τμήματα παραγωγής.
+32 37 55 36 26
[email protected]
Telegram WhatsApp Instagram Facebook Signal