Pećnica za sterilizaciju

Pećnica za sterilizaciju koristi visoku temperaturu i suhu toplinu za oksidaciju mikroorganizama, denaturaciju proteina i izazivanje trovanja zbog koncentracije dielektrika. Među njima, citoplazma se uništava oksidacijom i mikroorganizmi se ubijaju. Stoga se svi mikroorganizmi mogu ubiti unutar određenog vremena zagrijavanja.
+32 37 55 36 26
[email protected]
Telegram WhatsApp Instagram Facebook Signal