Θερμοκοιτίδα χαμηλής θερμοκρασίας

Οι θερμοκοιτίδες χαμηλής θερμοκρασίας χρησιμοποιούνται ευρέως σε μέσα αποθήκευσης, ορό, φαρμακευτική και μικροβιακή καλλιέργεια, περιβαλλοντικές δοκιμές κ.λπ.
+32 37 55 36 26
[email protected]
Telegram WhatsApp Instagram Facebook Signal