Προσφέρετε αντλία κενού, αντλία διαφράγματος, περισταλτική αντλία που πρέπει να είναι εξοπλισμένη με σχετικό εξοπλισμό για εργαστηριακή έρευνα.
+32 37 55 36 26
[email protected]
Telegram WhatsApp Instagram Facebook Signal