Φούρνος σιγαστήρα

Ο κλίβανος σιγαστήρα είναι ένας γενικός εξοπλισμός θέρμανσης, ο οποίος μπορεί να χωριστεί σε κλίβανο κουτιού, φούρνο σωλήνων και φούρνο χωνευτηρίου ανάλογα με την εμφάνιση και το σχήμα. Χρησιμοποιείται ευρέως σε προκαταρκτικά πειράματα σε εργαστήρια, βιομηχανικές και μεταλλευτικές επιχειρήσεις και μονάδες επιστημονικής έρευνας.
+32 37 55 36 26
[email protected]
Telegram WhatsApp Instagram Facebook Signal