Θερμοκοιτίδα Τεχνητής Κλίματος

Θερμοκοιτίδα τεχνητού κλίματος με λειτουργία συναγερμού υπερβολικής θερμοκρασίας και υγρασίας. Για τις βιοεπιστήμες, τα φαρμακευτικά και άλλους τομείς.
+32 37 55 36 26
[email protected]
Telegram WhatsApp Instagram Facebook Signal