Ανυψωτικό γυάλινο αντιδραστήρα

Ο ανυψωτικός γυάλινος αντιδραστήρας είναι βελτιωμένος από τον αντιδραστήρα με μανδύα, η αντίδραση μπορεί να ανυψώνεται προς τα πάνω και προς τα κάτω, και επίσης μπορεί να περιστραφεί 360°, είναι πολύ βολικό να εκφορτώνετε τα δείγματα του σκάφους και πολύ εύκολο να καθαριστεί. Εφαρμόζεται περισσότερο σε σύγχρονα χημικά εργοστάσια, βιοφαρμακευτικά προϊόντα και στον τομέα σύνθεσης νέων υλικών.
+32 37 55 36 26
[email protected]
Telegram WhatsApp Instagram Facebook Signal