Φυγόκεντρος υψηλής ταχύτητας επιτραπέζιας χρήσης

Η επιτραπέζια φυγόκεντρος υψηλής ταχύτητας είναι κατάλληλη για δοκιμές φυγοκέντρησης σε κανονική θερμοκρασία για τον καθαρισμό και τη συγκέντρωση ενδοκυτταρικών χημικών ουσιών, μικροοργανισμών, ιών, υποκυττάρων και βακτηριακών κυττάρων σε ζώα και φυτά.
των 6 προϊόντων
1 / 1
+32 37 55 36 26
[email protected]
Telegram WhatsApp Instagram Facebook Signal