Περιστροφικός εξατμιστής αυτόματης ανύψωσης

Ο περιστροφικός εξατμιστής αυτόματης ανύψωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάκτηση και την εξάτμιση οργανικών διαλυτών. Χρησιμοποιεί έναν κινητήρα για την κίνηση της φιάλης απόσταξης στην περιστροφή. Δεδομένου ότι ο αποστακτήρας περιστρέφεται, ο ζεόλιθος μπορεί να αποφευχθεί χωρίς πρόσκρουση. Ταυτόχρονα, λόγω της συνεχούς περιστροφής, το υγρό προσκολλάται στο τοίχωμα του αποστακτήρα για να σχηματίσει ένα υγρό φιλμ, το οποίο αυξάνει την περιοχή της εξάτμισης και επιταχύνει την ταχύτητα εξάτμισης.
των 9 προϊόντων
1 / 1
+32 37 55 36 26
[email protected]
Telegram WhatsApp Instagram Facebook Signal