Θερμοκοιτίδα καλουπιών

Ο θερμοκοιτίδα Mold είναι ένας ειδικός θερμοστάτης για ανάλυση υδάτινων σωμάτων και βακτήρια, μούχλα, μικροβιακή καλλιέργεια, συντήρηση, καλλιέργεια φυτών και πειράματα αναπαραγωγής.
+32 37 55 36 26
[email protected]
Telegram WhatsApp Instagram Facebook Signal