Εκκολαπτήριο

Θερμοκοιτίδα που εφαρμόζεται σε δοκιμές στειρότητας όπως ιατρική, κλωστοϋφαντουργία, επεξεργασία τροφίμων, επιθεώρηση σταθερότητας, ιδιότητες πρώτων υλών βιομηχανικών προϊόντων, συσκευασία προϊόντων, διάρκεια ζωής προϊόντος και άλλες δοκιμές.
των 10 προϊόντων
1 / 1

What are laboratory incubators used for?

Incubators are equipment that are able to keep temperature parameters at a given level through the use of phase transitions and thermoregulators. In most cases, to minimize heat losses, incubators are fitted with insulators (similar to refrigerators), although there are models where this is not applied. Today, most incubators on the market have built-in insulation features.

incubator lab equipment, in turn, are tools that provide the necessary temperature regime for a variety of studies in bacteriological, virological, serological and other areas, both in clinical and research laboratories. They are characterized by high accuracy, stability and reliability of operation, finding usage in medical diagnostics, biochemistry, microbiology, and other related fields. Laboratory incubators can have the form of a cabinet or a tank, and an important aspect is the availability of a thermal insulation layer.

It should be emphasized that the areas of usage of laboratory incubators are diverse. They are actively used for bacteriological research, the study of viruses and other biological objects. Microbiology, medical biochemistry and other scientific disciplines have found usage for these incubators, due to their high functionality and reliability.

How do I choose a laboratory incubator?

When selecting equipment for your laboratory needs, you need to consider the variety of laboratory incubators that are on the market. There are several different types of incubators that should be considered before making a decision.

Dry Air Incubators. These type of incubator designed to heat treat and incubate biological materials and samples inside a working chamber. They are actively used in hospitals, clinics, sanitary and bacteriological laboratories. The main task of such incubators is to maintain a stable temperature for a long time, which is necessary for analysis and research.

Liquid incubators. This type of incubator is used to maintaining high temperature accuracy, especially in the case of microbiological, virological and biochemical studies. They provide the necessary conditions for coagulation and other processes that require strictly controlled temperatures.

There are numerous factors to consider when choosing a new laboratory incubator, but one of the key parameters is the temperature regime, its uniformity and stability. Uniform temperature distribution within the incubator chamber is important because it affects the accuracy and precision of experimental results. This is especially true for placing samples in different areas of the chamber.

The stability of maintaining the set temperature is also important as it indicates the ability of the incubator to maintain a constant temperature over a long period of time. This is especially important to ensure optimal conditions for sensitive microorganisms and samples.

Also you should remember about the rate of temperature recovery after opening the microbiology incubator. For microbiological incubators this time is between 15 and 30 seconds. When choosing a CO2 incubator, you should also pay attention to the speed of recovery of humidity and concentration of the gas mixture after opening the door.

For everyday practical use, an incubator with independent access to the various compartments will be the most convenient option.

Most labs also require an incubator that can be maintained and calibrated without the need for a technician. This helps to reduce equipment maintenance costs and allows for more convenient use.

Where to buy laboratory incubator

You can buy a bio incubator in our online store with delivery. Modern manufacturers offer a wide range of devices that differ not only in medium, but also in other parameters. To correctly select equipment for the laboratory, it is necessary to take into account a number of parameters, including the purpose of the device. In any case, regardless of the tasks for which the device is used, you can get qualified assistance from the store managers when choosing equipment. 

Read more
+32 37 55 36 26
[email protected]
Telegram WhatsApp Instagram Facebook Signal