Ιατρική φυγόκεντρος

Οι ιατρικές φυγόκεντρες είναι επαγγελματικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται σε νοσοκομεία, σταθμούς αίματος και άλλους χώρους. Οι φυγόκεντρες είναι για ορολογία ομάδων αίματος, τράπεζες αίματος, επιχρίσματα ανοσοκυττάρων αίματος, τράπεζες αίματος είναι επαγγελματικός εξοπλισμός.
+32 37 55 36 26
[email protected]
Telegram WhatsApp Instagram Facebook Signal