Θερμοκοιτίδα φωτός

Θερμοκοιτίδα φωτός κατάλληλος για γεωργική και δασοκομική έρευνα, βασική έρευνα και ποιοτική επιθεώρηση του Arabidopsis και της καλλιέργειας ιστών ανάπτυξης φυτών, των βιοεπιστημών, των φαρμακευτικών προϊόντων και άλλων τομέων.
+32 37 55 36 26
[email protected]
Telegram WhatsApp Instagram Facebook Signal