Φυγόκεντρος υψηλής ταχύτητας δαπέδου

Η επιδαπέδια φυγόκεντρος ψύξης υψηλής ταχύτητας χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό ενδοκυτταρικών χημικών, οργανισμών, ιών, υποκυτταρικών κυττάρων και βακτηριακών κυττάρων με φυγοκέντρηση. Χρησιμοποιείται ευρέως στη μοριακή βιολογία, την κυτταρική βιολογία, τις κλινικές εφαρμογές, τη βιολογική μηχανική, την προετοιμασία μεγάλης χωρητικότητας, το αίμα, τα πεδία υψηλής τεχνολογίας όπως η κατακρήμνιση πρωτεϊνών.
+32 37 55 36 26
[email protected]
Telegram WhatsApp Instagram Facebook Signal