Rashladni cirkulator

Usvajanje opreme za cirkulaciju tekućine na niskim temperaturama metoda kompresijskog hlađenja može hladiti cijev, reakcijske boce izravno i tako dalje kako bi došlo do kemijske reakcije na niskim temperaturama i pohranjivanja kemijskih i bioloških proizvoda na niskim temperaturama. Osim toga, može se kombinirati s rotacijskim isparivačem, vakuumskom kutijom za sušenje zamrzavanjem, višenamjenskom cirkulacijskom vodenom vakuumskom pumpom.
+32 37 55 36 26
[email protected]
Telegram WhatsApp Instagram Facebook Signal