Vakuumski filter

Vakuumski filtar je poseban laboratorijski filtar, podudara se s mikroporoznom membranom različitih otvora, usvaja vakuumski usisni filtar koji se može koristiti u istraživanju kemijske analize, instrumentalne analize, sanitarne inspekcije, farmaceutske industrije i poljoprivrednih strojeva i tako dalje za tekuće tekućine ekstrakcija ili filtracija tekućina – čvrsto.
+32 37 55 36 26
[email protected]
Telegram WhatsApp Instagram Facebook Signal