Uvjeti pružanja usluge

Primjenjivost

Ovi uvjeti i odredbe primjenjuju se na sve prodaje i/ili predložene prodaje robe od strane CHEMIST EU bilo kojem Kupcu (Kupcu) te će prevladati i primjenjivati ​​se na isključenje svih odredbi ili uvjeta sadržanih ili navedenih u Kupčevoj narudžbi ili u korespondenciji ili drugdje ili implicirano trgovačkim običajima ili poslovanjem osim ako to nije izričito pismeno dogovorio direktor CHEMIST EU.

Definicije

"Prodavatelj" znači CHEMIST EU.
"Kupac" označava tvrtku, organizaciju ili akademsku instituciju koja prihvaća isporuku dobara i usluga Prodavatelja. Prodavatelj ne isporučuje robu ili usluge privatnim osobama.
"Proizvodi" su artikli koje Prodavatelj isporučuje Kupcu u skladu s ovim Ugovorom.

Upotreba proizvoda

Les produits du vendeur sont fournis à l'acheteur UNIQUEMENT à des fins de recherche ou de laboratoire et ne doivent pas être administrés à des êtres humains en tant qu'aliments ou produits pharmaceutiques. Il incombe entièrement à l'acheteur de s'assurer que les produits fournis conviennent à l'application ou à l'utilisation prévue par l'acheteur. Le vendeur ne fournit pas de biens ou de services à des particuliers et ne livre pas de biens à des adresses résidentielles.

Tehnički i sigurnosni podaci

Fizička svojstva i drugi podaci koje Prodavatelj prikazuje na svojim web stranicama ili katalozima dobiveni su iz naših vlastitih podataka i iz literature. Prodavatelj ne preuzima nikakvu odgovornost za točnost ili potpunost takvih podataka. Kupac je suglasan da ima odgovornost u potpunosti utvrditi točnost i potpunost svih tehničkih i sigurnosnih podataka koji se tiču ​​bilo kojeg proizvoda ili upotrebe.

Cijene

Cijene su one potvrđene službenom kotacijom, izražene u eurima. Osim ako je izričito drugačije navedeno, sve cijene su bez PDV-a, poreza, carina i osiguranja, a sve su to odgovornost Kupca. Osim ako nije drugačije navedeno, sve cijene su franko tvornica (EXW Incoterms) Niel, Belgija. Prodavatelj zadržava pravo izmjene cijene bilo koje robe ili usluge. Prodavatelj će dobiti kupčevo prethodno pismeno odobrenje prije izvršenja bilo koje takve isporuke koja podliježe izmjeni cijene.

Narudžbe

Narudžbe se mogu izvršiti putem telefona, faksa, pošte ili web stranice. Sve narudžbe moraju jasno sadržavati telefonski broj Kupca, broj faksa, punu adresu za naplatu, punu adresu za dostavu, kataloške brojeve, nazive proizvoda, naručenu količinu i cijenu.

Pošiljke

Prodavatelj se pridržava svih važećih državnih propisa koji se odnose na sigurnu otpremu opasnih materijala i zadržava pravo promijeniti način otpreme koji odredi Kupac, uključujući, ali ne ograničavajući se na rute dostave i veličine pakiranja proizvoda, kako bi bio u skladu sa svim zakonskim odredbama zahtjev. Tamo gdje je potrebno posebno pakiranje za robu s kontroliranom temperaturom ili opasnu robu i gdje su potrebni određeni izvozni oblici i oblici opasne robe, takve će se usluge dodatno naplaćivati.

Zadržavanje vlasništva

Prodavatelj ostaje vlasnik robe sve dok se ti i svi ostali iznosi koje Kupac duguje Prodavatelju ne isplate u cijelosti.

Zahtjevi i povrati

Povrat proizvoda neće biti prihvaćen bez izričitog prethodnog pismenog odobrenja Prodavatelja. Kupac je dužan pregledati robu prilikom isporuke, a svaki nedostatak robe mora prijaviti u roku od deset (10) radnih dana od isporuke. Kupac mora potkrijepiti sve zahtjeve u pisanom obliku pružanjem nedvosmislenih popratnih dokumenata u tu svrhu. Nikakve reklamacije ili povrati neće se razmatrati nakon isteka tog razdoblja. U slučaju da Prodavatelj prihvati prigovor, Prodavatelj će izdati knjižno odobrenje ili zamjenski materijal prema vlastitoj odluci.

Otkazivanje

Kupac ne može otkazati ugovor bez pisanog odobrenja Prodavatelja. Ako je odobrenje dano, smatrat će se da je to pod uvjetom da će Kupac nadoknaditi Prodavatelju sve gubitke ili štete proizašle iz takvog otkazivanja.

Viša sila

Kupac neće biti odgovoran za bilo kakvo kašnjenje ili neuspjeh rada proizvoda u slučaju da je proizvodnja, nabava ili isporuka robe spriječena ili odgođena bilo kojim činom ili okolnostima izvan razumne kontrole Kupca uključujući, ali ne ograničavajući se na Zakon o Bog, zakonodavstvo, voda, požar, suša, nestanak električne energije, nestanak struje, štrajk i nestašica ili neuspjeh opskrbe koji onemogućuje izvršenje ugovora.

Mjerodavno pravo

Svi naši ugovori podliježu belgijskom zakonu i neisključivoj nadležnosti belgijskih sudova.

+32 37 55 36 26
[email protected]
Telegram WhatsApp Instagram Facebook Signal