Svjetlosni inkubator

Svjetlosni inkubator prikladan za poljoprivredna i šumarska istraživanja, temeljna istraživanja i inspekciju kvalitete Arabidopsis i kulture tkiva rasta biljaka, znanosti o životu, farmaceutske proizvode i druga polja.
+32 37 55 36 26
[email protected]
Telegram WhatsApp Instagram Facebook Signal