Električna pećnica za sušenje

Električna pećnica za sušenje koristi se u znanstveno-istraživačkim jedinicama itd. za sušenje, pečenje, topljenje, sterilizaciju. Za industrijska i rudarska poduzeća, laboratorije, znanstveno-istraživačke jedinice itd. za sušenje, pečenje, topljenje voska, sterilizaciju.
+32 37 55 36 26
[email protected]
Telegram WhatsApp Instagram Facebook Signal