10L-100L rotacijski isparivač

10-100L rotacijski isparivač je veliki rotacijski isparivač, kupka se podiže automatski ili pomoću ručnog kotača. Dvostruko je brtvljenje, kondenzacijsko područje je veliko i brža za destilaciju. Sastoji se od motora, destilacijske tikvice, posude za grijanje, cijevi kondenzatora itd. Uglavnom se koristi za kontinuiranu destilaciju hlapljivih otapala pod sniženim tlakom, a koristi se u područjima kao što su kemija, kemijska industrija, biomedicina i tako dalje.
+32 37 55 36 26
[email protected]
Telegram WhatsApp Instagram Facebook Signal