Biokemijski inkubator

Biokemični inkubator, ki se uporablja za varstvo okolja, zdravje in preprečevanje epidemij, nadzor zdravil, kmetijstvo in živinorejo, vodne proizvode in druge znanstvene raziskave, fakultete in proizvodne oddelke.
+32 37 55 36 26
[email protected]
Telegram WhatsApp Instagram Facebook Signal